MEGA Tech Magazine

บีโอไอชวนนักลงทุนญี่ปุ่น 200 รายหวังดึงลงทุน “อุตสาหกรรมเป้าหมาย” และพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

%e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%a2-300x222

บีโอไอร่วมกับธนาคารโชโคชูคินซึ่งเป็นธนาคารส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของญี่ปุ่น สัมมนาชักจูงการลงทุนกลุ่มบริษัทชั้นนำ 200 รายของญี่ปุ่น หวังจูงใจให้ลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และเข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี พร้อมนัดหารือรายบริษัทที่วางแผนขยายการลงทุนในไทย

นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2559 บีโอไอจะเดินทางไปร่วมงานสัมมนา “Thailand Investment Seminar” ณ กรุงโตเกียว ซึ่งจัดโดยธนาคารโชโคชูคิน (ShokoChukin) ในโอกาสครบรอบ 80 ปี ธนาคารโชโคชูคินและครบรอบการก่อตั้งบีโอไอ 50 ปี โดยมีนักธุรกิจที่เป็นลูกค้าของธนาคาร 200 รายเข้าร่วมงาน

“บีโอไอได้ลงนามความร่วมมือด้านการลงทุนกับธนาคารโชโคชูคินมาเป็นเวลา 21 ปีแล้ว และช่วงที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมมือกันสนับสนุนให้ลูกค้าของธนาคารเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้วประมาณ 900 ราย บีโอไอและธนาคารโชโคชูคินจึงจัดงานสัมมนาใหญ่เพื่อเชิญชวนลูกค้าชั้นนำของธนาคาร โชโคชูคินให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย และการลงทุนในพื้นที่อีอีซี” นางหิรัญญากล่าว

ทั้งนี้ บริษัทที่เข้าร่วมงานสัมมนา 200 ราย เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร แปรรูปอาหาร เป็นต้น

นอกจากนี้ บีโอไอจะพบปะหารือรายบริษัทกับนักลงทุนญี่ปุ่นที่มีแผนจะขยายการลงทุนในประเทศไทย ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือแพทย์ เคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ เพื่อตอกย้ำความมั่นใจแก่บริษัท ถึงความพร้อมของประเทศไทย ทั้งในเรื่องนโยบายส่งเสริมการลงทุน การอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในไทย และการต้อนรับนักลงทุนญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจของไทยมายาวนาน

สำหรับการลงทุนของญี่ปุ่นในไทย พบว่า ตลอดช่วง 10 เดือนของปี 2559 มีคำขอรับการส่งเสริมจากญี่ปุ่นจำนวน 203 โครงการ เงินลงทุน 32,591 ล้านบาท ตัวอย่างโครงการเช่น กิจการผลิตเครื่องยนต์สำหรับยานพาหนะ เงินลงทุน 7,200 ล้านบาท กิจการผลิตรถยนต์เอนกประสงค์ เงินลงทุน 2,875 ล้านบาท และกิจการผลิตพอลิเมอร์ชนิดพิเศษ เช่น Cross-linked Acrylic Polymer เงินลงทุน 970 ล้านบาท

 

Source: econnews.co.th

Share this post
  ,